Upplev processen att brygga eget vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt utrustning blivit bättre. Den som önskar tillverka smakligt vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin faktiskt ska innefatta vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört centralt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är perfekt åt att förädla vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska förekomma i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den måste ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är tillräckligt stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydande utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte enbart är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens samt processens skull att noggrant föra in mätuppgifter i en utförlig bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förvånad över vinets smak. Var grundlig med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ungefär 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.

Be the first to comment

Leave a Reply