Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade till samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med oerhört hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand sedan till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att inse den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig procedur men naturligtvis förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns enormt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av personer. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att även avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska medföra vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med varierande bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledningen.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att var vinsats brukar erhålla annorlunda prägel, stundtals påtagliga men oftast särdeles marginella. Variationer brukar nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en perfekt förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är oerhört viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av varierande slag.

Om hygienen är en viktig faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte vanlig filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumstemperatur och man bör undvika rening i köld eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att uppdaga skillnader är ett bra råd att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Ibland genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in samtliga data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.

Be the first to comment

Leave a Reply