Eget vin på bär och frukter

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det handlar om vinframställning hemma så experimenteras det enormt ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det viktigt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som ska vara rent – därutöver är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till diverse tillbehör som kan förenkla och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är helt utmärkt till att rena vattnet innan bryggning.

Fördelen med att handla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noggrant.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp för att prova med olika bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Därtill kan skiftande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därtill behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. https://hembryggning.se

En absolut nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter utgörs av olika mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla uppgifter och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart bör det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.