Använd nya Grönfri och Prickfri för att förhindra påväxt

Mossa på tak och algväxt omkring hemmet kan kännas som riktigt jobbigt om du inte har rätt produkter att hantera problemen med. Numera kan du använda dig av en rad olika produkter för takrengöring och på trädgårdsplattor. Det är företaget Jape som har utvecklat Grönfri och Prickfri.

Medel som Grönfri och Prickfri ger dig ett övertag över mossan

Bolaget Jape har utvecklat storsäljare som Grönfri och Prickfri för rengöring av hemmet. Använd medlet på mikrobiell påväxt. De här produkterna består av 8-procentig lösning av Bensaltensid som löses i vatten.

För att spara en hel del pengar och skona miljön från onödiga transporter och plastemballage kan man själv blanda en 8%-ig lösning av Bensaltensid. Blandningen säljas i flytande form. Denna kan man använda direkt och spära ut 32 gånger.
Mängden kan varieras. En utspädd blandning kostar mindre per liter vätska.

Om du anlitar firmor spär de ut till ungefär 25 %. En sådan lösning kan man blanda själv med lika delar Bensaltensid (ett annat namn för Bensalkonklorid) och vatten till ungefär halva priset.

få

Påväxt-Stopp kan också användas i samma syfte. Då spar du dessutom en rejäl slant. Priserna ändras, när denna information skrivs är påväxtfri ca. 20% billigare.

Lösningen kan användas på alla lämpliga ytor. Det ska nämnas att det även finns en 25-procentig lösning som heter Grönfri Proffs som kan fungera mycket bra.

Bättre kan det inte bli

Prickfri och Grönfri är i grund och botten samma produkt för de har samma innehåll. Du måste ända behandla medlet på lite olika sätt. Det finns också Fulstopp och Bensaltensid som är produkter som är 6 gånger mer koncentrerade och därmed också billigare.

Skapa en rutin kring rengöring

Det handlar om mer än om priset. få bort mossa Tanken är ju att du med Jape Grön fri eller Prickfri får in en god rutin för att göra rent. Föroreningarna på taket har ingen chans.

Oavsett om du köper Grön fri för tak eller för att få fina trädgårdsplattor är det verkligen viktigt med regelbundenhet. Prova att göra ett bokningssystem. Håll mossan borta genom att städa regelbundet.

Prova så får du se

Medel som Grönfri och Prickfri är dyra droppar.

Du måste veta vad du gör. Skyddsutrustningen behöver inte vara särskilt avancerad. Använd skyddsglasögon också.

Ta för vana att använda arbetskläder då du tar bort mossa på tak och rengör omkring ditt hus med produkter som Grön fri för tak och Prickfri. Det blir säkrare så.

Tänk också på att ha stadiga och säkra skor och det särskilt då du gör rent på taket där det kan vara halt och ostadigt på sina platser. Nu vet du hur du ska få bort mossa från hustaket.